Katedre, centri i laboratoriji

Laboratoriji

Lista
Laboratorij za istraživanje i zaštitu endemičnihresursa
Laboratorij za fiziologiju i molekularnu biologiju biljaka
Laboratorij za in vitro kulturu biljaka
Biohemijsko-hematološki laboratorij
Laboratorij za biljne interakcije i stres
Laboratorij za sistematiku i ekologiju algi, gljiva i lišajeva
Laboratorij za sistematiku ahordata, ekologiju životinja i hidrobiologiju
Laboratorij za ekologiju biljaka
Laboratorij za palinologiju
Laboratorij za evoluciju i ekologiju kopnenih voda
Laboratorij za kontrolu kvalitete meda i pčelinjih proizvoda
Laboratorij za genetiku
Laboratorij za kliničku biologiju i humanu genetiku
Laboratorij za mikrobiologiju i biologiju ćelije
Laboratorij za histologiju životinja i čovjeka
Laboratorij za molekularnu biologiju
Laboratorij za mikrobiologiju voda
Laboratorij za biljnu virologiju
Laboratorij za ekologiju voda
Laboratorij za morfologiju i sistematiku viših biljaka