Kabinet metodike nastave biologije

Kabinet za metodiku nastave biologije ima za cilj obrazovanje nastavnika i profesora biologije, te provođenje naučnih istraživanja iz oblasti biologije u obrazovanju.

Predmeti ovog Kabineta izučavaju se na sva tri ciklusa studija i kao izborni predmeti. Kabinet za metodiku nastave biologije nosilac je Nastavničkog smjera na prvom i drugom ciklusu studija na Odsjeku za biologiju.

Nastavni sadržaji predmeta ovog Kabineta, te način izvođenja nastave i provjere znanja i ocjenjivanja usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije od 2005/2006 akademske godine.

Doc. dr. Mahir Gajević

PMF Biologija Svijet treba biologe