Svijet treba biologe

Jeste li spremni za nove izazove?

Biologija

Započnite vašu karijeru u zlatno doba biologije.

Svi ljudi po prirodi teže saznavanju” (Aristotel, Metafizika).

Istorija nauke jasno pokazuje da je upravo ljudska radoznalost bila presudna pokretačka snaga ljudskog progresa i razvoja. Sa porastom ljudske populacije i poboljšavanjem standarda života, pritisak na svijet prirode da pruži energiju i hranu neophodnu za opstanak čovječanstva testira naučnike, posebno biologe.  Stoga, kao nikada prije u razvoju ljudskog društva, svijetu su danas potrebni mladi, radoznali istraživači – biolozi koji su spremni da tragaju za riješenjima za ogroman broj izazova sa kojima se suočava savremeni svijet.

Mogućnosti za karijeru u oblasti biologije su trenutno izuzetno velike i povećavaju se svake godine sa napretkom u nauci.

Biologija vam omogućava da slijedite tradicionalne puteve karijere kao što su podučavenje i istraživanje na akademskom nivou i u industriji, kao i da iskoristite prednosti novih interdisciplinarnih karijera kao što su bioinformatika ili ekološki inženjerning, da navedemo samo neke.

Problemi kao što su

 • povezivanje genotipa sa fenotipom i istraživanja  načina na koji okoliš vrši uticaj na ovu vezu,
 • istraživanja  biološke raznolikosti (njene evolucije, očuvanja i održavanja, te posljedica gubitka vrsta i staništa),
 • istraživanja porijekla života,
 • istraživanja ljudskog mozga,
 • istraživanja dugoročno održivih sistema namjenjenih ishrani čovječanstva – održiva poloprivreda,

su samo neki od izazova koji čekaju one koji se osjećaju spremnim da “spase svijet”.

Gdje se možete zaposliti nakon završavanja I ciklusa studija biologije?

Bakalaureat/Bachelor biologije-nastavnički smjer

Odgojno-obrazovni proces i moderne nastavne tehnologije, čime je student osposobljen za radno mjesto samostalnog izvođača nastave biologije u osnovnim i srednjim školama.

Isto tako je osposobljen za rad u odgojno-obrazovnoj sferi djelatnosti:

 • muzeja,
 • zooloških vrtova,
 • zaštićenih područja prirode i sl.

Bakalaureat/Bachelor biologije-biohemija i fiziologija

 • biohemijsko-hematološkim laboratorijama,
 • laboratorijama za molekularnu biologiju i in vitro oplodnju,
 • toksikološkim i ekološkim laboratorijama različitih profila,
 • laboratorijama za praćenje kvaliteta hrane i vode,
 • u farmaceutskoj, prehrambenoj, prerađivačkoj industriji,
 • industriji za zbrinjavanje i preradu medicinskog i animalnog otpada i drugim sličnim djelatnostima,
 • na visokoškolskim ustanovama, a uz određene uvjete i u drugim obrazovnim ustanovama.

Bakalaureat/Bachelor biologije-ekologija

 • za praćenje stanja promjenjivih antropogenih pritisaka u životnoj sredini, kao što su degradacija staništa, zagađenje vode, zemljišta i vazduha, prekomjerna eksploatacija prirodnih resursa itd.
 • u naučnim istraživanjima ili direktno u aktivnostima zaštite i održivog upravljanja prirodom kroz postojeće mehanizme društva, kao što su:
   • procesi prostornog planiranja,
   • sticanja okolinskih dozvola,
   • uspostave zaštićenih područja,
   • obrazovanja i podizanja javne svijesti,
   • rad u vladinim organima i nevladinim organizacijama,
   • rad u istraživačkim institucijama.

Bakalaureat/Bachelor biologije-genetika

 • izvođenje molekularno-genetskih analiza svih bioloških uzoraka uključujući i humane,
 • kontrolu GMO hrane,ispitivanje citogenotoksičnosti različitih suplemenata, polutanata, lijekova i drugih farmaceutskih pripravaka, te ekoloških faktora,
 • primjenu i razvoj različitih analitičkih tehnika i postupaka,
 • rad u molekularno-genetičkim i citogenetičkim laboratorijama,
 • laboratorijama za genotipizaciju virusa, bakterija, biljaka, životinja uključujući i čovjeka,
 • u svim genetičkim, dijagnostičkim (prenatalnim, postnatalnim) i forenzičkim
 • laboratorijama,
 • na visokoškolskim ustanovama, a uz određene uvjete i u drugim obrazovnim ustanovama.

Bakalaureat/Bachelor biologije- mikrobiologija

 • izvođenje mikrobioloških analiza različitih uzoraka: izolaciju, kultiviranje i identifikaciju bakterija, virusa, gljivica i parazita.
 • svoja znanja može primijeniti prije svega u mikrobiološkim laboratorijama različitih profila i namjena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd.).
 • osposobljen je i za primijenjena istraživanja i rutinske analize u oblasti prehrambene, farmaceutske i drugih grana industrije, zdravstva, veterine, poljoprivrede, šumarstva, biotehnologije i zaštite okoliša.

Gdje se možete zaposliti nakon završavanja II ciklusa studija biologije?

Magistar biologije-nastavnički smjer

Stiče znanja za:

 • izvođenje samostalnog istraživačkog rada vezanog za odgojno-obrazovne probleme u nastavi biologije koja imaju za cilj unapređenje nastave ovog predmeta sukladno suvremenim i budućim zahtjevima,te da svoje rezultate prezentira u znanstvenim i stručnim radovima, usmeno i pismeno,
 • nastavu u osnovnim školama, kao i u školama srednjeg obrazovanja i općeg i stručnog profila,
 • rad na univerzitetskom nivou,
 • rad na usavršavanju nastave biologije u svim njenim fazama od preparativne do faze realizacije i evaluacije što može biti od koristi u resornim ministarstvima, izdavačkim kućama, institutima i sl.

Magistar biologije-biohemija i fiziologija

Svoja znanja prvenstveno može primjeniti u slijedećim laboratorijama:

Medicinsko-biohemijskim, hematološkim , toksikološkim, laboratorijama za humanu i animalnu reprodukciju, te farmaceutskim, laboratorijama za molekularnu dijagnostiku i analizu humanih, animalnih i biljnih bioloških uzoraka, laboratorijama za kontrolu kvaliteta vode i hrane, u sudskoj medicini i dr. Također, svoja znanja može primjeniti u naučno-istraživačkim institutima, i agencijama, te visokoškolskim ustanovama, te može učestvovati u razvoju proizvoda i procesnom inženjerstvu, transferu procesa iz laboratorije u proizvodnju, upravljanju kvalitetom, u planiranju istraživanja i razvoju novih proizvoda, u otkrićima i razvoju patenata, te je  osposobljen da učestvuje u istraživanjima, da izvodi standardne biohemijske laboratorijske procedure i da koristi laboratorijske instrumentei svoje rezultate prezentira kroz naučne i stručne radove, u pisanoj i usmenoj formi.

Magistar biologije-ekologija

Osposobljen je da prepozna značaj postojećeg stanja lokalne životne sredine u odnosu na željeno optimalno stanje na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Ima kompetencije da, na nivou stručnjaka, pruži stečena ekološka znanja u procesima zaštite prirode, održivog upravljanja prirodnim resursima, te u procesima smanjenja industrijskih, saobraćajnih, urbanih, poljoprivrednih, šumarsko-privrednih i drugih antropogenih efekata na okoliš. Magistar ekologije ima i kompetencije da stečeno znanje prenosi i prezentira na različitim nivoima obrazovanja.

Magistar biologije-genetika

Svoja znanja može primjeniti u različitim institucijama i laboratorijama različitih profila i namjena, a koje se bave analizom humanih i animalnih uzoraka (medicinsko-genetičke laboratorije, laboratorije za molekularnu dijagnostiku i analizu humanih i animalnih bioloških uzoraka, te:

 • hematološke laboratorije,
 • citogenetičke laboratorije,
 • toksikološke laboratorije,
 • laboratorije za humanu i animalnu reprodukciju,
 • mikrobiološke laboratorije, farmaceutske laboratorije,
 • laboratorije za kontrolu GMO hrane,
 • laboratorije za sudsku medicinu i dr.,
 • odnosno u naučno-istraživačkim institutima, agencijama, te na visokoškolskim ustanovama.

Magistar biologije-mikrobiologija

Osposobljen je da učestvuje u naučnim istraživanjima, samostalno organizuje, kontroliše i projektuje mikrobiološke procese, izvodi standardne i savremene mikrobiološke laboratorijske metode, koristi laboratorijske instrumente te svoje rezultate prezentira kroz naučne i stručne radove, u pisanoj i usmenoj formi. Stečeno znanje magistru mikrobiologije obezbjeđuje stručnost, odnosno kompetencije za rad u:

 • razvojnim i primijenjenim laboratorijama,
 • naučnim i stručnim institutima,
 • poljoprivredi, veterinarstvu, šumarstvu, medicinskim ustanovama,
 • službama za nadzor higijensko–sanitarne i zdravstvene ispravnosti prehrambenih i farmaceutskih proizvoda,
 • vodovodu, ustanovama koje se bave ekologijom i zaštitom životne sredine, u srednjim stručnim školama, u visokoškolskim institucijama i dr.