Katedra za morfologiju, sistematiku i evoluciju

Na Odsjeku za biologiju dugi niz godina djeluje Katedra za sistematiku i morfologiju. Katedru  čine  saradnici koji danas raspolažu visokim nivoom fundamentalnih bioloških znanja o raznolikosti živog svijeta.

Radom Katedre ova znanja se već decenijama uspješno prenose studentima prve, druge i treće godine na Odsjeku za biologiju. Građenjem predstave o složenosti živog svijeta u našoj okolini, studenti stiču osnove za dalju specijalizaciju svojih znanja na pojedinim smjerovima Odsjeka.

Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona E-mail adresa
Šef katedre, Prof.dr. Senka Barudanović 723-758 senkab@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Rifat Škrijelj 723-743 r.skrijeljmf.unsa.ba
Prof.dr. Edina Muratović 723-716 edina.muratovic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Sadbera Trožić-Borovac 723-724 strozic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Suvad Lelo 723-722 suvad.lelo@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Lada Lukić-Bilela 723-768 llbilela@pmf.unsa.ba
Docent Adi Vesnić 723-757 adi.v@pmf.unsa.ba
Docent Aldijana Mušović 723-730 aldijana.m@pmf.unsa.ba
Docent Senad Šljuka 723-764 senad.sljuka@pmf.unsa.ba
Docent Mahir Gajević 723-734 mahir.gajevic@pmf.unsa.ba
Viši asistent Selma Pilić 723-702 selma.pilic@pmf.unsa.ba
Docent Sabina Dahija 723-702 sabina.dahija@pmf.unsa.ba
Docent Ermin Mašić 723-759 ecoermin@pmf.unsa.ba
Docent Irma Mahmutović Dizdarević 723-761 irma@pmf.unsa.ba
Viši asistent Emina Šunje 723-702 emina.s@pmf.unsa.ba
Laborant Ime i prezime Kontakt telefon E-mail adresa
1 Džeko Muković
2 Adil Džano
3 Sedik Velić 723-793 svelic@email.com