Katedra za ekologiju i zaštitu životne sredine

Osnivanje Katedre vezuje se za period 70-tih godina 20. stoljeća. Katedra je objedinjavala predmete vezane za izučavanje ekologije biljaka, ekologije životinja, biološke resurse, zaštitu životne sredine.

Akademsko zvanje Ime i prezime Broj telefona E-mail adresa
Šef Katedre, Prof.dr. Sadbera Trožić-Borovac 723-724 strozic@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Rifat Škrijelj 723-743 r.skrijeljmf.unsa.ba
Prof.dr. Senka Barudanović 723-758 senkab@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Samir Đug 723-712 samirdjug@pmf.unsa.ba
Prof.dr. Enad Korjenić 723-705 ekorjenic@pmf.unsa.ba
Docent Sabina Trakić 723-729 sabinatrakic@pmf.unsa.ba
Docent Mahir Gajević 723-734 mahir.gajevic@pmf.unsa.ba
Docent Adi Vesnić 723-757 adi.v@pmf.unsa.ba
Docent Ermin Mašić 723-759 ecoermin@pmf.unsa.ba
Viši asistent Velida Bakić 723-729 velida.d@pmf.unsa.ba
Viši asistent Armin Macanović 723-746 armin.macanovic@pmf.unsa.ba
Viši asistent Emina Šunje 723-702 emina.s@pmf.unsa.ba
Viši asistent Nedim Šuta nedim.shuta@pmf.unsa.ba
Laborant Ime i prezime Kontakt telefon E-mail adresa
1 Sedik Velić 723-793 svelic@email.com