Odlazna mobilnost

Centar za međunarodnu saradnju UNSA nudi programe međunarodne razmjene sa različitim finansijskim uslovima. Na primjer, ukoliko idete na razmjenu u okviru mreža CEEPUS, Mevlana ili Erasmus+, tu dobijate stipendiju.

Erasmus+

Univerzitet u Sarajevu se pojavljuje kao jedno „tijelo“ u ovom programu (bez obzira da li se prijavljuje fakultet ,akademija, centar, institut). Iako se mnogi projekti implementiraju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, prilikom prijavljivanja na ove pozive prijava se popunjava ispred Univerziteta.

U okviru programa namjenjenih izgradnji kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja na Prirodno-matematičkom fakultetu se realiziraju slijedeći projekti:

  1. Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs “ – ECOBIAS

Projekt web site: https://www.ecobiaserasmus.com/

  1. „Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)“ – RiskMan

Projekt web site:

  1. „MSc course in STEAM education“

Projekt web site:

  1. „Educating Science Teachers for all“/ ESTA 609719-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

Projekt web site: https://www.unsa.ba/projekti/esta-educating-science-teachers-all

Za više detalja posjetite službenu stranicu programa ERASMUS+ na UNSA: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/erasmus-plus

CEEPUS

CEEPUS je skraćenica za Centralni europski program razmjene za univerzitetski studij. Trenutne zemlje članice su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija. Priština/Kosovo je također članica. U CEEPUS-u ne postoji transfer novčanih sredstava: umjesto toga, postoji interna valuta od „jedne školarine mjesečno“. Svaka zemlja plaća za svoje DOLAZEĆE studente i nastavnike i mora se obavezati na najmanje 100 mjesečnih školarina za jednu akademsku godinu. CEEPUS Ugovor također navodi da su ovi grantovi povezani sa lokalnim troškovima života. Dosad je iskustvo pokazalo da ovaj sistem vrlo dobro funkcionira.

Postoje dvije vrste mobilnosti: mobilnost unutar CEEPUS mreže (mrežna mobilnost) i mobilnost van CEEPUS mreže (slobodna mobilnost). Prioritet je mobilnost unutar mreže.

Krajnji rok za prijave za mobilnost u CEEPUS sistemu:

  • 15. juni (nominacije za mobilnost za Mreže)– zimski semestar
  • 30. oktobar (nominacije za mobilnost za Mreže) – ljetni semestar
  • 15. novembar (prijave za mobilnost izvan mreža – freemover) – ljetni semestar

Izvor i dodatne informacije o CEEPUS-u: www.ceepus.info

MEVLANA

Koordinator Mevlana programa za razmjenu je Univerzitet u Sarajevu. Za dalje informacije, molimo vas da posjetite sljedeći link: http://www.erasmus-unsa.ba/mevlana/

Mevlana program razmjene teži ka razmjeni studenata i akademskog osoblja između visokoobrazovnih institucija u Turskoj i visokoobrazovnih institucija u drugim zemljama. Zakonom koji je objavljen 23. augusta 2011. godine (broj: 28034), omogućena je razmjena studenata i akademskog osoblja između Turske i drugih zemalja. Ono što se razlikuje u odnosu na sve druge programe razmjene je to što Mevlana program razmjene uključuje sve visokoobrazovne institucije u svijetu bez obzira iz koje regije.

Izvor i druge informacije: www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/anasayfa