Naslovna

Prirodno-matematički fakultet ima dugu tradiciju saradnje sa brojnim univerzitetima širom svijeta.

Ured za međunarodnu saradnju (UMS) je zadužen za pružanje podrške saradnji i razmjeni između PMF-a i partnera širom svijeta u oblasti obrazovanja i istraživanja u prirodnim naukama kroz brojne bilateralne i multilateralne sporazume

UMS nudi podršku osoblju i studentima u međunarodnoj saradanji, kao i u planiranju, koordiniranju i realizaciji dolazaka  posjetilaca sa međunarodnih institucija.

Uključivanje u program razmjene studenata je velika odluka. Kontaktirajte nas kako bismo vam pomogli u odabiru najbolje opcije za vas.