Kontakt

Za detaljne informacije možete nas posjetite u Uredu za međunarodnu saradnju, Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33, treći sprat, kabinet 305, ili pišete na mail: samirdjug@pmf.unsa.ba.