Laboranti i stručni saradnici

  /  Laboranti i stručni saradnici
PMF-Biologija

Elvira Turčalo

Tehnički sekretar

PMF-Biologija

Jasmina Rastoder-Hurić

Viši stručni saradnik

PMF-Biologija

Adil Džano

Viši stručni saradnik

PMF-Biologija

Aida Piplica

Viši laborant

PMF-Biologija

Arnela Demir

Viši laborant

PMF-Biologija

Nermana Omerović

Laborant

PMF-Biologija

Sedik Velić

Laborant

PMF-Biologija

Džeko Muković

Laborant